Asociaţia „Cercetez, Inovez, Implementez”, cu sediul în localitatea Zăneşti, str. Luminii nr. 1, jud. Neamţ, România, telefon: 0728120012, email: administrator@generatiaz.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, potrivit art. 13 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), cu ocazia colectării datelor dvs. cu caracter personal, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă, astfel încât să înțelegeți implicațiile utilizărilor pe care le dăm sau drepturile pe care le aveți în legătură cu datele dvs. personale în calitate de persoană vizată, vă aduce la cunoştinţă următoarele:

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul:

– site-ului https://generatiaz.ro (numit, în continuare, „Site” sau „Portal”) administrat de noi prin intermediul căruia accesați prezenta Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

– email-urilor pe care vi le transmitem care conțin o legătură către prezenta Politică și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dumneavoastră; și

– când participaţi la activităţile din mediul offline organizate de noi în cadrul proiectului „Platforma viitorului”.

Noi şi partenerii noştri luăm foarte în serios respectul faţă de datele dumneavoastră, de aceea conformarea cu legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal şi bunele practici în domeniu, precum şi asigurarea unui climat de transparenţă, siguranţă şi încredere pentru beneficiarii activităţilor noastre constituie o prioritate pentru noi.

Aceasta notă de informare conţine informaţii importante, motiv pentru care vă încurajăm să-i acordaţi timpul necesar pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Vă rugăm a nu ezita să ne comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să vă fie clar cum folosim datele dumneavoastră şi modul în care le protejam.

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le oferă cadrul legislativ actual. De asemenea, ţinem să subliniem că vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora.

Ce date cu caracter personal prelucrăm

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră ca urmare a participării la activităţile proiectului „Platforma viitorului” şi includ următoarele categorii de date:

Detalii personale, precum numele, prenumele, sexul, data naşterii/vârsta, cetăţenia, localitatea de domiciliu.

Detalii de contact, precum: adresa de domiciliu sau de reşedinţă, numărul de telefon mobil/fix, adresa de email.

Date pe care le obtinem din interactiunile social media: date demografice privind audienta tinta (varsta, sex), informaţii privind stilul de viaţă şi ariile de interes (inclusiv date geografice, comentarii şi corespondenţa).

Cu excepţia situaţiei în care prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod manifest de dumneavoastră, ca regulă, nu prelucrăm date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, nici date genetice sau biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, nici date privind sănătatea sau viața sexuală ori orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

În ce scop prelucrăm datele dumneavoastră şi care este temeiul juridic al prelucrării

În cadrul derulării activităţile proiectului „Platforma viitorului”, prelucrăm datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în următoarele scopuri:

– în scopul furnizării serviciilor oferire de Platforma Generaţia Z şi are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, precum se întâmplă în cazul creării şi utilizării unui cont pe site-ul https://generatiaz.ro;

– în scopul intereselor legitime urmărite de Asociaţia „Cercetez, Inovez, Implementez”, respectiv „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal”, de exemplu în situaţia constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanță în cazul datelor prelucrate cu ocazia litigiilor dintre dvs. şi Asociaţia „Cercetez, Inovez, Implementez”, precum şi în ipoteza înregistrărilor audio-video ale evenimentelor publice organizate în cadrul proiectului „Platforma viitorului” în vederea promovării acestuia, sau în cazul evaluării impactului proiectului asupra participanţilor;

– în scop de marketing, şi are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR, respectiv „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, de exemplu în cazul abonării la newsletter, precum şi în cazul cookies-urilor de marketing.

– în scopul conformării cu o obligaţie legală şi are loc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului”, precum se întâmplă, de exemplu, în cazul unor solicitări exprese ale autorităților/instituțiilor/altor entități competente legal în cadrul unor proceduri/investigații formale;

– în vederea protejării intereselor vitale ale dvs. şi are loc în temeiul art. 9 alin. (2) lit. c) GDPR, respectiv „prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci când persoana vizată se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da consimțământul”, de exemplu în cazul datelor divulgate la nevoie Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) sau serviciilor de ambulanţă;

Cui divulgăm datelor dumneavoastră

Ca regula, nu divulgam datele dumneavoastră către alte organizaţii, companii sau persoane din orice ţara, inclusiv România. Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la identitatea exacta a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, însă încercăm să fim cât de transparenți şi specifici cu putinţă, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de destinatari:

Alte organizaţii non-guvernamentale cu care desfășurăm activităţi comune în cadrul proiectului „Platforma viitorului”.

Partenerii noștri cu care ne aflam în relaţii contractuale, furnizori de servicii de publicitate, marketing, web hosting, social media, etc.

Autorităţilor publice din orice domeniu, la cererea acestora sau din iniţiativa noastră, în acord cu legislaţia aplicabilă.

Orice persoană, agenţie sau instanţă relevantă din Romania sau din alt stat, în măsura necesara pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanţă.

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura ca aceasta a încheiat un act scris cu noi prin care îşi asuma, printre alte obligaţii pe care legislaţia protecţiei datelor cu caracter personal le prevede, obligaţiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil şi de a (ii) implementa efectiv masuri pentru protejarea confidenţialităţii şi asigurarea securităţii datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, ca actul scris dintre noi şi persoana împuternicita prevede pentru aceasta cel puţin toate celelalte obligaţii pe care le prevede legislaţia aplicabilă cu privire la protecţia datelor cu caracter personal.

Transferul datelor dumneavoastră către un destinatar dintr-o țară terță

În temeiul art. 45 GDPR, transferăm către youtube.com, parte a Google LLC, înregistrările audio-video ale evenimentelor publice organizate în cadrul proiectului „Platforma viitorului” pentru a fi postate pe canalul Generaţia Z în vederea promovării activităţilor proiectului. Acest transfer se realizează în baza unei decizii privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA  (Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12 iulie 2016 în temeiul Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA), iar Google LLC deţine certificarea EU-U.S. PRIVACY SHIELD FRAMEWORK. Pentru politica de confidenţialitate Google LLC, vă rugăm să consultaţi https://policies.google.com/privacy.

Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizaţi datele

Nu aveţi o obligaţie de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizaţi datele menţionate în această notă de informare, nu veţi putea beneficia de serviciile/funcţionalităţile oferite de către Portalul Generaţia Z care necesită autentificare dumneavoastră (crearea şi accesarea unui cont de utilizator) şi nu vom putea soluţiona sesizările dumneavoastră.

Inexistența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenţia umană necesară, prin intermediul personalului nostru, astfel că nu veţi face obiectul unei decizii a noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

Perioada pentru care vom stocate datele dumneavoastră

În lipsa unei dispoziţii legale privind obligativitatea de a păstra datele o perioadă mai îndelungată, vom stoca datele dumneavoastră pentru o perioada de 3 ani după încetarea relaţiei noastre contractuale privind furnizarea serviciilor oferite de Portalul Generaţia Z.

La fel, în cazul în care prelucram datele în temeiul consimțământului dumneavoastră şi vă retrageţi consimţământul, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul sau scopurile pentru care aţi consimțit iniţial, cu excepţia cazului în care avem un alt temei legitim în acest sens. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic) folosim serverele proprii sau cele aparţinând unor companii specializate.

La finalul perioadelor de retenție precizate mai sus, când Asociaţia „Cercetez, Inovez, Implementez” nu mai are motive legale, interese legitime sau consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra datele cu caracter personal, acestea vor fi îndepărtate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica și arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestor date.

Securitatea datelor dumneavoastră

Lucram din greu pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le prelucram şi pe noi înşine de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata a datelor pe care le prelucram. În acest sens, am implementat în special următoarele măsuri tehnice şi organizatorice de asigurare a securităţii datelor cu caracter personal:

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucram sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate în aceasta nota.

Instruirea personalului. Ne instruim şi testam constant angajaţii şi colaboratorii cu privire la legislaţia şi cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu stricteţe accesul la datele cu caracter personal pe care le prelucram la angajații, colaboratorii şi alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii şi persoane fizice sunt supuse unor obligaţii stricte de confidenţialitate şi nu vom ezita să îi tragem la răspundere şi să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecţia datelor dumneavoastră cu maximă seriozitate.

Măsuri tehnice specifice. Am achiziționat şi utilizam tehnologii care să asigure beneficiarii serviciilor noastre că securitatea datelor lor este protejată.

Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre de accesul sau modificarea neautorizată ori accidentala a datelor dumneavoastră şi de alte posibile ameninţări la adresa securităţii acestora. Toate echipamentele tehnice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate şi actualizate pentru a proteja datele. În plus, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter personal beneficiarilor serviciilor noastre.

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil şi adecvat activităţii noastre, anonimizam sau pseudoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucram, astfel încât să nu mai putem identifica persoanele la care acestea se refera.

Controlul furnizorilor noștri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi (persoane împuternicite) sau împreuna cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucram. Aceasta protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţia în vigoare.

Deși luăm toate masurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavoastră, Asociaţia „Cercetez, Inovez, Implementez”, nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit şi puţin probabil în care o astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor şi informarea dumneavoastră.

Care sunt drepturile pe care le aveţi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră

Tratam drepturile pe care le aveţi în legătura cu prelucrarea pe care o realizam asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maxima seriozitate. Vom continua să luam toate masurile rezonabile pentru a ne asigura ca acestea sunt respectate.

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele:

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obține accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucram sau le controlam sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor dumneavoastră pe care le prelucram sau le controlam. De asemenea, aveţi dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). În anumite circumstanţe aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucram sau le controlam.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucram sau le controlam.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor. Din motive legate de situația particulară în care vă aflaţi aveţi dreptul de a vă spune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucram sau le controlam.

Dreptul la retragerea consimţământului. În situațiile în care prelucram datele dumneavoastră în temeiul consimțământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteţi face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul: Odată ce am primit notificarea că v-aţi retras consimţământul, nu vom mai procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul sau scopurile pentru care aţi consimțit iniţial, cu excepţia cazului în care avem un alt temei legitim în acest sens. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. În cazul în care consideraţi că prelucrarea datelor cu caracter personal care vă vizează încalcă Regulamentul general privind protecția datelor, aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. În România, aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). De asemenea, aveți și dreptul de a exercita o cale de atac judiciară eficientă în cazul în care considerați că drepturile de care beneficiați în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679 v-au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor dvs. cu caracter personal fără a se respecta dispozițiile regulamentului.

Cum vă puteţi exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage consimţământul, atunci când vă prelucram datele în temeiul acestuia) sau pentru a ne adresa orice întrebare cu privire la oricare din aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să folosiţi oricând doriţi detaliile de contact.

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor dumneavoastră şi să vă facilitam exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Modificarea Politicii de Confidenţialitate

Putem actualiza Politica de Confidenţialitate din când în când, situaţie în care vă vom aduce la cunoștința dumneavoastră noile modificări în avans, atât pe site-ul nostru, cât şi la momentul următoarei logări, în măsura în care v-aţi creat un cont de utilizator pe portal. De aceea vă rugăm să consultați periodic secţiunea Politică de confidențialitate. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o arhivă pe site-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteţi consulta oricând. Prezenta politică de confidenţialitate se aplică din data de 18 decembrie 2018.

Glosar

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.

©2024 Toate drepturile rezervate  GenerațiaZ .

Log in with your credentials

sau    

Ați uitat datele dvs.?

Create Account